FAQ

1. Bez zvuka s jedne strane / jednostrane slušalice bez zvuka

2. Zvuk, zvuk ili odjek električne struje

3. Glasnoća se smanjuje kada je povezan sa više audio izvora u žičnom režimu

4. Kako okrenuti čašice za uši?

5. Slomljeno

6. Neudobno nošenje

7. Nema zvuka ili nekog šuma iz mikrofona

8. ZVUČAK ZA GLAVNU / MIKROFONU JE TAKO UVIJEK

9.BLUETOOTH NE MOŽETE SE PORUČITI SA TV I DRUGIM UREĐAJIMA

10. NISKI VOLUMEN U MODU BLUETOOTHA

11. PREKRIVAČKA ZVUČNA / NESTOČNA POVEZIVA

12. KRATAK ŽIVOTNI BATTERIJ / BATERIJA NE MOŽE SE PROMIJENITI