Upotrijebite ovaj transparent da biste informirali kupce o popustima koji su dostupni na vaše proizvode.